Αναρτήσεις

Ορισμός Δικηγόρου από τον ΔΣΑ για τη διαδικασία αυτεπάγγελτου διορισμού συνηγόρων στο Εφετείο

Ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη: Το κράτος δικαίου να μην αμφισβητηθεί από την οικονομική κρίση

Απόρριψη αιτήματος αναβολής, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης. Αντίθετη μειοψηφία