Σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου και τα Δικαιώματα του Παιδιού

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου- Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού». Το Υπουργείο καλεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, με διατύπωση απόψεων και παρατηρήσεων στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 14: 00.
Δείτε τα επιμέρους άρθρα του σ/ν και τα σχόλια εδώ
Δείτε το κείμενο του σ/ν εδώ

Σχόλια