Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο νοσηλευθέντων ατόμων με ψυχιατρική διαταραχή

Ασθενής µε ψυχιατρική διαταραχή ζήτησε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη διαµαρτυρόµενος για τη µη χορήγηση του ιατρικού του φακέλου από ψυχιατρική κλινική δηµόσιου νοσοκοµείου που νοσηλεύτηκε, µε την αιτιολογία ότι αυτό επιβάλλεται από το θεραπευτικό σκοπό.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε προς το νοσοκοµείο τόνισε ότι η πρόσβαση του ψυχικά ασθενή στον ιατρικό του φάκελο είναι αναφαίρετο και θεσµικά κατοχυρωµένο δικαίωµά του. Ειδικότερα τόσο το δικαίωµα ενηµέρωσης του ασθενούς όσο και αυτό της πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο κατοχυρώνονται σε σειρά διατάξεων µε πρόσφατη την ειδική διάταξη του άρθρου 28 του Ν. 3418/2005 «Ιατρός και Φροντίδα Ψυχικής Υγείας».
Επίσης επεσήµανε ότι ο σεβασµός των ατοµικών δικαιωµάτων του ψυχασθενούς και η συµµετοχή του στη θεραπεία αποτελεί πολιτισµική κατάκτηση αναµφισβήτητης σηµασίας. Ο ασθενής είναι ταυτόχρονα πάσχων αλλά και ελεύθερος άνθρωπος. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, δόθηκε ο ιατρικός φάκελος στον ασθενή. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδική επιστήµονας: Κατερίνα Μαρκετάκη)

Σχόλια