Παράταση χρόνου παραγραφής φορολογικών υποθέσεων: Η Ολομέλεια του ΣτΕ θα κρίνει τη συνταγματικότητα των διατάξεων

Η 7μελής σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέπεμψε προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας της συνεχούς παράτασης της παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων. Η συγκεκριμένη
υπόθεση αφορούσε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων στην οποία, μετά από έλεγχο στα εισοδήματά της του έτους 2002, ο προϊστάμενος της Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΔΕΚ) Αθηνών επέβαλε κύριο φόρο 3.986.826 ευρώ και πρόσθετο φόρο 11.102.850 ευρώ, λόγω ανακριβούς δήλωσης. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε το φύλλο ελέγχου φόρου (13.12.2010) για το εισόδημα του 2002 και το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε αναίρεση στο ΣτΕ.
Κατόπιν αυτού, το Β΄ Τμήμα με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Νικολάου με την υπ’ αριθ. 675/2017 απόφασή του παρέπεμψε στην Ολομέλεια του ΣτΕ το ζήτημα κρίσης της συνταγματικότητας των νόμων 3513/2005, 3697/2008, 3790/2009 και 3842/2010 ως προς το σκέλος εκείνο που παρέτειναν συνεχώς το χρόνο παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση η παραγραφή πρέπει να έχει συνολικά εύλογη χρονική διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και οι συνεχείς παρατάσεις είναι αντίθετες στην απορρέουσα από το Σύνταγμα αρχή του κράτους δικαίου και της αρχής της ασφάλειας δικαίου. (eea.gr)

Σχόλια