Μη νόμιμες οι απολύσεις των διοικητών των νοσοκομείων που έγιναν το 2015 σύμφωνα με το ΣτΕ

Μη νόμιμες κρίθηκαν οι απολύσεις των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των κρατικών νοσοκομείων που έγιναν το 2015, μετά από διαδικασία αξιολόγησης από επιτροπή την οποία συνέστησαν ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, και ο αναπληρωτής υπουργός,
Παύλος Πολάκης. Από τους 71 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές που αξιολογήθηκαν, οι 59 (44 διοικητές) παύθηκαν από τα καθήκοντά τους και 12 παρέμειναν στις θέσεις τους. Σύμφωνα με σειρά αποφάσεων του ΣτΕ, οι Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες τέθηκαν σε αργία οι διοικητές των νοσοκομείων είναι μη νόμιμες καθώς έχουν πλημμελή αιτιολογία, όπως πλημμελώς αιτιολογημένο είναι και το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.
Το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγητές τους συμβούλους Επικρατείας Γεώργιο Τσιμέκα, Δημήτριο Μακρή και Γιάννη Παπαγιάννη, εξέδωσε 11 αποφάσεις (690-700/2017) με τις οποίες κάνει δεκτές τις αιτήσεις 10 διοικητών και αναπληρωτών διοικητικών (για μία υπόθεση καταργήθηκε η δίκη καθώς είχε παρέλθει ο χρόνος της 3ετούς θητείας του προσφεύγοντα κατά την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο) και ακυρώνει τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.
Στις αποφάσεις σημειώνεται μεταξύ των άλλων, ότι στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης δεν περιγράφονται και δεν αναφέρονται συγκεκριμένα περιστατικά, αξιολογήσεις, εκτιμήσεις και γεγονότα, για την συμπεριφορά των παυθέντων, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από το ΣτΕ η νομιμότητα της πρόωρης απομάκρυνσής τους. (πηγή: newsbomb.gr)

Σχόλια