Αναρτήσεις

Κατανομή νέων και ανακατανομή υφισταμένων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (ΠΔ)

Δικαστές Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πλήγμα στο κράτος δικαίου η μείωση των μισθών των δικαστών

Μισθοδικείο: Αντισυνταγματική η περικοπή στη διαφορά αποδοχών για τους δικαστικούς

Πανδικαστική συνέλευση στις 16 Ιουνίου 2016 από τις δικαστικές ενώσεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού Δικαστών: 61 θέσεις, τον Μάρτιο οι εξετάσεις