Κατανομή νέων και ανακατανομή υφισταμένων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (ΠΔ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το ΠΔ 32/2017 «Κατανομή νέων και ανακατανομή υφισταμένων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας».
Με το ΠΔ, γίνεται κατανομή των δύο (2) οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών και των οκτώ (8) οργανικών θέσεων των Εφετών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της παρ. 3 περ. α’ και β΄ του άρθρου 19 του ν. 4429/2016 καθώς και των οκτώ (8) οργανικών θέσεων των Παρέδρων-Πρωτοδικών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4429/2016.
Τέλος, γίνεται ανακατανομή υφιστάμενων οργανικών θέσεων των Παρέδρων-Πρωτοδικών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
Δείτε το ΠΔ 32/2017 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια