Πανδικαστική συνέλευση στις 16 Ιουνίου 2016 από τις δικαστικές ενώσεις

Σε πανδικαστική συνέλευση καλούν τους δικαστές όλων των κλάδων της δικαιοσύνης, καθώς και τα μέλη του ΝΣΚ και τους συνταξιούχους δικαστές, οι δικαστικές Ενώσεις της χώρας. Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Καλούμε τους δικαστικούς λειτουργούς, όλων των βαθμών και όλων των κλάδων, τα μέλη του ΝΣΚ και τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του ΝΣΚ να συμμετάσχουν στην  Πανδικαστική Συνέλευση που διοργανώνουμε την 16η
Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας προς δημόσια ανάδειξη και συζήτηση της σοβαρής υποβάθμισης της θέσης των δικαστικών λειτουργών και των μελών του ΝΣΚ, εν ενεργεία και συνταξιούχων, που επέρχεται μετά την ψήφιση των ν. 4387/2016 και 4389/2016 (δραματική μείωση των συντάξεων, μεταφορά στον ΕΦΚΑ, αναστολή μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών κλπ.) Τα ζητήματα που θα συζητηθούν μας αφορούν όλους άμεσα. Παρακαλούμε να συμμετάσχετε».

Σχόλια