Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 241/23-12-2016) ο Νόμος 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο νέος νόμος αντικαθιστά το ν.
4269/2014, και το σύστηµα χωρικού σχεδιασµού που αυτός εισήγαγε, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, µε την ταυτόχρονη προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται: Η µετονοµασία των Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων σε Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, η ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειακών Πλαισίων, η ενίσχυση του περιεχοµένου και συντονιστικού ρόλου της Εθνικής Χωρικής Στρατηγική, η βελτίωση του τρόπου ενσωµάτωσης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων στο σύστηµα χωρικού σχεδιασµού και η ενίσχυση της πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης ως βασικού στόχου του συστήµατος χωρικού σχεδιασµού. Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια