Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4430/2016

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4430/2016 (ΦΕΚ Α' 205/31-10-2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, σκοπός του νόμου είναι η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μορφή εναλλακτικής οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Με το νέο νόμο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύσταση, στη λειτουργία και τη διοικητική εποπτεία των Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Δείτε το νόμο 4430/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια