Νέο σχέδιο νόμου για τον Χωρικό Σχεδιασμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη Ανάπτυξη» για την αντικατάσταση του ν. 4269/2014. Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από Παρασκευή 11.11.2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18.11
-2016 και ώρα 15:00. Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για την αριστικοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο τροποποιεί σε επιμέρους σημεία και κωδικοποιεί τον ν. 4269/2014 ο οποίος διατηρείται στο κυρίως σώμα του. Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου επιχειρεί να αντιμετωπίσει προβλήματα με περιορισμένες και εντοπισμένες τροποποιήσεις που αποσκοπούν: α) στη μείωση της πολυνομίας και του πληθωρισμού, συχνά επικαλυπτόμενων, διατάξεων, β) στην προώθηση της συνοχής και ποιότητας των χωρικών σχεδίων, γ) στην ενίσχυση της δυνατότητας όλων των σχεδίων να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και δεδομένα μέσα από την προώθηση πιο ευέλικτων διαδικασιών κατάρτισης και τροποποίησης τους, και δ) στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου που συναρτάται με τη ‘βεβαιότητα του σχεδίου’ (ως βάση παραγωγής του χώρου). Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ

Σχόλια