Σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου με Αλλαγές στους Βασικούς Κώδικες και άλλες διατάξεις

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και λοιπές διατάξεις».
Το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου αφορά στα μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο με την καθιέρωση της λύσης του γάμου μέσω συμβολαιογράφου και αντίστοιχες τροποποιήσεις στον Αστικό Κώδικα.
Επίσης περιλαμβάνονται αλλαγές σε άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ΠΔ 18/89, Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων, Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, ενώ προβλέπονται αλλαγές στη Νομοθεσία Αλλοδαπών και αύξηση θέσεων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σχόλια