Αναρτήσεις

Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις του Νομ.Συμβουλίου του Κράτους

Εκδόθηκε η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 135 θέσεις προσωπικού σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες

Εννιά (9) θέσεις Νομικών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

690 προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ