690 προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ

Με 690 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα ενισχυθούν τα δικαστήρια της χώρας με προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου απεστάλη στο ΑΣΕΠ για να ακολουθήσει η διαδικασία της προκήρυξης των θέσεων σε ειδικότητες/κλάδους Γραμματέων, Πληροφορικής και Επιμελητών Δικαστηρίων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών. Δέκα από τις 690 θέσεις που αφορούν γραμματείς Δικαστηρίων θα καλυφθούν από επιτυχόντες παλαιότερου διαγωνισμού (2009) του ΑΣΕΠ.
Η κατανομή για τις προσλήψεις των δικαστικών υπαλλήλων για την κάλυψη των αναγκών των Δικαστηρίων και Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας, έχει ως εξής:
437 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γραμματέων
45 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Γραμματέων
140 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Γραμματέων
34 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
10 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
24 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων
(e-dimosio.gr)

Σχόλια