Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως νομισματική και τραπεζική εποπτική αρχή στην Ευρωζώνη και τα όρια δράσης της ΤτΕ

Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου από το Ίδρυμα Μ.Στασινόπουλου: Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως νομισματική και τραπεζική εποπτική αρχή στην Ευρωζώνη και τα όρια δράσης της Τραπέζης της Ελλάδος. Εισηγητής:
Χρήστος Γκόρτσος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Οι συνεδρίες γίνονται στην αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συμμετέχουν Αντιπρόεδροι και άλλα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Δικαστές των Διοικητικών Δικαστηρίων, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Καθηγητές και άλλα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, Δικηγόροι και άλλοι ειδικοί στα θέματα που θα συζητηθούν. Για την είσοδο στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας απαιτείται δικηγορική ή αστυνομική ταυτότητα.

Σχόλια