Αποχή δικηγόρων και ανείσπρακτα ενοίκια

Όπως έχει προβλεφθεί με την Εγκύκλιο ΠΟΛ1024/ 12-2-2016 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για εισοδήματα από ακίνητα που αποκτώνται από 1/1/2015 και μετά, εάν δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυ-πολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή
 πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Ωστόσο, με την πανελλαδική αποχή διαρκείας των δικηγόρων που συνεχίζεται από 12 Ιανουαρίου 2016, οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να ασκήσουν τις παραπάνω νομικές ενέργειες, προκειμένου να μην φορολογηθούν για ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει. Σχετικά με το θέμα ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κ. Αλεξιάδης δήλωσε: «Οι λύσεις που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι να παρατείνουμε σίγουρα τις προθεσμίες γι’ αυτές τις περιπτώσεις μέχρι να λυθεί η αποχή των δικηγόρων, η οποία ελπίζουμε να λυθεί άμεσα. Εάν διαπιστώσουμε ότι δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα, θα δούμε το πώς θα μπορέσουν να δηλώσουν τα ανείσπρακτα ενοίκιά τους χωρίς να φορολογηθούν και αυτά». Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται τις επόμενες μέρες έκδοση απόφασης παράτασης της σχετικής προθεσμίας. 

Σχόλια