Απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της Τράπεζας Κύπρου για καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή Κύπρου ανακοίνωσε την έκδοση διοικητικής απόφασης εναντίον της Τράπεζας Κύπρου για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.
Η απόφαση αφορά παράπονα που υποβλήθηκαν από καταναλωτές-δανειολήπτες, οι οποίοι έλαβαν από την πρώην Marfin Popular Bank Public Co Ltd στεγαστικά δάνεια. Μετά από εξέταση, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας αποφάσισε, βάσει των εξουσιών που του παρέχονται από το Νόμο, ότι συγκεκριμένοι όροι των συμβάσεων αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5 (1) και 7 του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω όροι αφορούν…Διαβάστε περισσότερα στο cylegalnews.com

Σχόλια