Εξώδικα στις Τράπεζες για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

Εξώδικη πρόσκληση απέστειλε ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.) μαζί με τη «Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας ΙΝΚΑ», την Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας και το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κρήτης προς τις τράπεζες «Πειραιώς Α.Ε.», «Εθνική Α.Ε»., «Alpha Βank Α.Ε». και «Eurobank Ergasias A.E.» ,μετά  την έκδοση της υπ’ αριθ. 334/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Με την εξώδικη πρόσκληση ο ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. και οι άλλοι φορείς καλούν τις τράπεζες να συναινέσουν στην αποπληρωμή των μηνιαίων δόσεων των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με την ισοτιμία που ίσχυε κατά τον χρόνο εκταμίευσης των δανείων έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της συλλογικής αγωγής τους, άλλως να συναινέσουν σε αυτή προσωρινώς, για ένα έτος, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους.
Επίσης στις 29/7/2016 ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου απέστειλε εξώδικο και προς την Τράπεζα της Ελλάδας με το οποίο την καλεί να γνωστοποιήσει εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών σε ποιές ενέργειες έχει προβεί στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της , όπως οι ενέργειες αυτές προβλέπονται από την νομοθεσία και το Καταστικό της, αναφορικά με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις εκ μέρους των τραπεζών που έχουν ήδη αναφερθεί από τον Οκτώβριο του έτους 2015 από τον Συνήγορο του Καταναλωτή.
Στο μεταξύ σε συνάντηση που είχε ο Συνήγορος του Καταναλωτή με τον ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. επισημάνθηκε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή στο πλαίσιο της συμβιβαστικής επίλυσης υποθέσεων δανείων σε ελβετικό φράγκο, έχει διαπιστώσει παραβίαση της υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων για προσήκουσα προσυμβατική ενημέρωση των δανειοληπτών και διατύπωσε τη σχετική με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο πρότασή του, την οποία απέστειλε στις Τράπεζες «Πειραιώς Α.Ε.», «Εθνική Α.Ε.», «Alpha Βank Α.Ε.» και «Eurobank Ergasias A.E.» καθώς και στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr