Τέσσερις (4) Υποτροφίες για Διδακτορικό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου

Η Σχολή Νομικής και Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου προσφέρει υποτροφίες για τέσσερις (4) θέσεις για Διδακτορικό στο τομέα του Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών. Οι τομείς έρευνας αφορούν το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Δημόσια και Ευρωπαϊκή Πολιτική και Ευρωπαϊκό
Δίκαιο. Η Σχολή προσφέρει πλήρη επιχορήγηση για 4 έτη. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι 30 Απριλίου 2017 μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου. Δείτε περισσότερα εδώ 

Σχόλια