Δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειας Τούρκου εργαζομένου ενταγμένου στη νόμιμη αγορά εργασίας κράτους μέλους

Το Δικαστήριο της ΕΕ απεφάνθη (απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑508/15 και C‑509/15) ότι μέλος οικογένειας Τούρκου εργαζομένου στη Γερμανία αποκτά δικαίωμα διαμονής στο εν λόγω κράτος μέλος
ακόμα και όταν η ελάχιστη περίοδος των τριών ετών κατά την οποία ο εργαζόμενος πρέπει να είναι ενταγμένος στη νόμιμη αγορά εργασίας δεν ακολουθεί αμέσως μετά την άφιξη του μέλους της οικογένειας στο κράτος μέλος υποδοχής, αλλά είναι μεταγενέστερη αυτής. Οι υπό κρίση συνεκδικαζόμενες υποθέσεις αφορούσαν δύο Τούρκους υπηκόους, την S. Ucar και τον R. Kilic, οι οποίοι, υπό την ιδιότητα των μελών οικογένειας –συζύγου και υιού, αντιστοίχως– ενός επίσης Τούρκου υπηκόου νομίμως διαμένοντος στη Γερμανία, εγκαταστάθηκαν...Διαβάστε περισσότερα στο cylegalnews.com

Σχόλια