Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ και Κρατών-Μελών

Η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 18:00, στην αίθουσα του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29) με θέμα: «Από τη θεματολογία του Συνεδρίου F.I.D.E. 2016: Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ και Κρατών-Μελών. Επίκαιρα ζητήματα». Ομιλητής: Ιωσήφ Κτενίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους ενδιαφερομένους.

Σχόλια