Αναρτήσεις

Προστασία των Δικαιωμάτων των Ευρωπαίων μετά το Brexit (Γράφημα)

Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017: Στις τελευταίες θέσεις παραμένει η Ελλάδα

13 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το Brexit και το Άρθρο 50 της Συνθήκης ΕΕ

Πρωτοβουλίες για την προστασία της ευρωπαϊκής ιθαγένειας με αφορμή το Brexit

60 χρόνια από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η «Ευρώπη των πολιτών» και η «Ευρώπη των ηγετών»

Brexit: Αβεβαιότητα για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στη Βρετανία

Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ και Κρατών-Μελών

Τέταρτη χειρότερη στην Ευρώπη η Ελλάδα σε θέματα ισότητας των δύο φύλων

Μη νόμιμο το Brexit χωρίς την έγκριση του βρετανικού κοινοβουλίου

Πιθανό να προστεθεί η τουρκική γλώσσα στις επίσημες γλώσσες της Ευρώπης αν λυθεί το Κυπριακό

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Τουρκία δεν εφαρμόζει πλήρως τη Συμφωνία Σύνδεσης όσον αφορά στην Κύπρο

Brexit: Mόνο το κοινοβούλιο μπορεί να κινήσει τη διαδικασία σύμφωνα με το Ανώτερο Δικαστήριο

Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να παρέχουν σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της ΕΕ που έχουν κυκλοφορήσει στο έδαφός τους την ίδια προστασία έναντι της εκδόσεως με εκείνη που παρέχουν στους ημεδαπούς (ΔΕΕ)

Brexit: Mια νέα ιστορική πρόκληση

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η Μεγ.Βρετανία. Υπερίσχυσε το Brexit με 51,9%

Η εμπορία ανθρώπων και η προστασία των θυμάτων

Τρίτη στον κόσμο η Νομική Σχολή Αθηνών σε διεθνή ακαδημαϊκό διαγωνισμό Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νόμιμη η απόρριψη αγωγών αποζημίωσης και προσφυγών ακύρωσης του Μνημονίου της Κύπρου (Προτάσεις Εισαγγελέων ΔΕΕ)

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο