Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Τουρκία δεν εφαρμόζει πλήρως τη Συμφωνία Σύνδεσης όσον αφορά στην Κύπρο

Στις σχέσεις Τουρκίας και Κύπρου γίνεται λόγος μεταξύ άλλων στην αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία για το έτος 2016. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, η Τουρκία παρά το γεγονός ότι εκφράζει την υποστήριξή της για τις συνομιλίες σχετικά με την
επίλυση του Κυπριακού ζητήματος μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων, καθώς και για τις προσπάθειες του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ωστόσο, δεν έχει ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωσή της να διασφαλίσει την πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης και δεν έχει άρει όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην άμεση μεταφορική σύνδεση με  την Κύπρο. Διαβάστε περισσότερα στο cylegalnews.com

Σχόλια