Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η πρακτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσει κανείς επαγγελματική εμπειρία σε ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Δείτε πώς μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας και κάντε αίτηση μέχρι τις 15 Μαΐου. Ως ασκούμενοι θα συμβάλετε στις καθημερινές εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα γνωρίζετε καλύτερα τις διαδικασίες και τις πολιτικές ενός θεσμικού οργάνου που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους
πολίτες. Το ΕΚ προσφέρει πολλών ειδών πρακτικές ασκήσεις, σε διαφορετικές πόλεις, όπως είναι οι Βρυξέλλες, και το Στρασβούργο.
Εκτός από τη γενική κατηγορία πρακτικής άσκησης στο ΕΚ, υπάρχουν και οι πιο εξειδικευμένες όπως αυτές που αφορούν τη δημοσιογραφία, την επικοινωνία, την έρευνα και τη μετάφραση. Οι αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης Robert Schuman, είναι ανοιχτές σε όλους τους αποφοίτους και διαρκούν πέντε μήνες. 
Μεταξύ άλλων υπάρχει και η κατεύθυνση "Βραβείο Ζαχάρωφ": το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και με τη σχετική διεθνή νομοθεσία. Απευθύνεται σε υποψηφίους με έντονο ενδιαφέρον για τα ζητήματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Πώς να κάνετε αίτηση: Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις διαφορετικές πρακτικές ασκήσεις και τις περιόδους κατά τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας.Οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση για την περίοδο που ξεκινά 1 Οκτωβρίου, είναι ανοιχτές. Αν ενδιαφέρεστε, συμπληρώστε την φόρμα και υποβάλετε την αίτηση μέχρι τις 15 Μαΐου. (europarl.europa.eu)

Σχόλια