Αναρτήσεις

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Σοβαρούς κίνδυνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα προβλέπει η Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσβαση των πολιτών στα εθνικά δικαστήρια για περιβαλλοντικές υποθέσεις: Κατευθυντήριες γραμμές

Καρκινογόνος η ακτινοβολία των σολάριουμ σύμφωνα με την επιτροπή SCHEER της ΕΕ

Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017: Στις τελευταίες θέσεις παραμένει η Ελλάδα

Πρωτοβουλίες για την προστασία της ευρωπαϊκής ιθαγένειας με αφορμή το Brexit

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Το ΕΚ απέρριψε τη μαύρη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου

Πιθανό να προστεθεί η τουρκική γλώσσα στις επίσημες γλώσσες της Ευρώπης αν λυθεί το Κυπριακό

Τελευταία προειδοποίηση στην Κύπρο από την ΕΕ για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ενυπόθηκα δάνεια

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Τουρκία δεν εφαρμόζει πλήρως τη Συμφωνία Σύνδεσης όσον αφορά στην Κύπρο

H Ελλάδα παρέβη την υποχρέωσή της να προστατεύσει τις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta στον κόλπο της Κυπαρισσίας (ΔΕΕ)

Έρευνα για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών

Νόμιμη η άρνηση πρόσβασης στο φάκελο για τις κρατικές ενισχύσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη μεταφορά της Οδηγίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά πιθανή παραβίαση κανόνων της ΕΕ για διαφημιστικές πρακτικές

Οκτώ νέες ονομασίες προϊόντων που προστατεύονται ως Γεωγραφικές Ενδείξεις

Νέοι κανόνες στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια στην αγορά και πώληση προϊόντων στο διαδίκτυο

Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προστασία καταναλωτών: Τα παιχνίδια και τα είδη ένδυσης τα πιο επικίνδυνα προϊόντα

Παράνομες οι κρατικές ενισχύσεις προς τους Έλληνες Αγρότες ύψους 425 εκ. ευρώ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά