Τελευταία προειδοποίηση στην Κύπρο από την ΕΕ για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ενυπόθηκα δάνεια

Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ που αναφέρεται στα δικαιώματα των καταναλωτών κατά τη σύναψη ενυπόθηκων συμβάσεων έπρεπε να είχε ενσωματωθεί στο κυπριακό δίκαιο έως τις 21 Μαρτίου 2016. Η Κύπρος αθέτησε την προθεσμία και δεν ενσωμάτωσε την οδηγία ούτε μετά την προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής το Μάιο του 2016.
Αν δεν εφαρμόσει τους κοινοτικούς κανόνες εντός των επόμενων δύο μηνών, είναι πιθανή η παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο, την Κροατία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη Σουηδία να μεταφέρουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για τα ενυπόθηκα δάνειαΔιαβάστε τη συνέχεια στο cylegalnews.com

Σχόλια