Καρκινογόνος η ακτινοβολία των σολάριουμ σύμφωνα με την επιτροπή SCHEER της ΕΕ

Η Επιστημονική Επιτροπή για την υγεία, το περιβάλλον και τους ανακύπτοντες κινδύνους (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2016 την τελική της γνώμη για τους βιολογικούς κινδύνους της υπεριώδους ακτινοβολίας των σολάριουμ.
Η ακτινοβολία των σολάριουμ θεωρείται και από την SCHEER (κατ’ αντιστοιχία με τα πορίσματα διεθνών οργανισμών, π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) ως καρκινογόνος.
Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η επιτροπή καταλήγει πως η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία των σολάριουμ συνδέεται με το μελάνωμα, ειδικά όταν η πρώτη έκθεση στην ακτινοβολία γίνεται σε νεαρή ηλικία. Η επιτροπή συμπεραίνει πως δεν υπάρχει «όριο για την ασφαλή έκθεση» στην υπεριώδη ακτινοβολία των σολάριουμ.
Σχετικοί σύνδεσμοι:
 "Go for the glow or ban the tan? Is it safe to use sunbeds?" - ενημερωτικό έντυπο της ΕΕ για την ακτινοβολία των σολάριουμ
(http://eeae.gr)

Σχόλια