Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά πιθανή παραβίαση κανόνων της ΕΕ για διαφημιστικές πρακτικές

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη παραβίαση από τη Google των κανόνων της ΕΕ λόγω των πρακτικών της σχετικά με τη σύγκριση τιμών και των διαφημιστικών πρακτικών της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε δύο κοινοποιήσεις αιτιάσεων στη Google. Η Επιτροπή υπεραμύνεται, σε συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων, του προκαταρκτικού συμπεράσματός της ότι η Google έχει καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της ευνοώντας συστηματικά τη δική της
υπηρεσία σύγκρισης τιμών στις οικείες σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης.
Μεμονωμένα η Επιτροπή γνωστοποίησε επίσης στη Google με κοινοποίηση αιτιάσεων την προκαταρκτική άποψή της ότι η εταιρεία έχει καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της περιορίζοντας τεχνητά τη δυνατότητα ιστοτόπων τρίτων μερών να εμφανίζουν διαφημίσεις αναζήτησης των ανταγωνιστών της Google. 
Η συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων σχετικά με τη σύγκριση τιμών έπεται της κοινοποίησης αιτιάσεων που εκδόθηκε για την ίδια υπόθεση τον Απρίλιο του 2015. Αμφότερες οι κοινοποιήσεις αιτιάσεων απευθύνονται στη Google και στη μητρική της εταιρεία, την Alphabet. Η αποστολή κοινοποίησης αιτιάσεων δεν προδικάζει το πόρισμα της έρευνας. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια