Ισότητα των Φύλων: Μόνο 1 στους 3 Μάνατζερ στην Ευρώπη είναι γυναίκα και αμείβεται λιγότερο κατά 23%

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάζει ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, οι γυναίκες εξακολουθούν να
αμείβονται λιγότερο από τους άντρες. Το 2014 το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ήταν 16,7%. Επίσης, αφιερώνουν περίπου το ένα πέμπτο του ελεύθερου χρόνου τους στην φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι λιγότερο από ένα δέκατο. Εκτός από αυτό υποεκπροσωπούνται στην πολιτική, στις διευθυντικές θέσεις εργασίας αλλά και στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, το υψηλότερο ποσοστό των γυναικών με διευθυντικές θέσεις (μάνατζερ) καταγράφεται στη Λετονία (53%), Βουλγαρία και Πολωνία (44%). Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά γυναικών μάνατζερ στο σύνολο του εργατικού δυναμικού καταγράφονται στη Γερμανία, την Ιταλία και την Κύπρο (22%), στο Βέλγιο και την Αυστρία (23%) και στο Λουξεμβούργο (24 %).
Σε επίπεδο μισθών, οι μέσες αμοιβές για τις γυναίκες manager στην ΕΕ είναι κατά 23,4% κατώτερες από αυτές των ανδρών. Το υψηλότερο μισθολογικό χάσμα υπέρ των ανδρών καταγράφεται στην Ουγγαρία (33,7%), στην Ιταλία (33,5%) και στην Τσεχία (29,7%). Ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι χαμηλότερο στη Ρουμανία (5%), στη Σλοβενία (12,4%), στο Βέλγιο (13,6%)  και στη Βουλγαρία (15%).
Το 2017 ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται, αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια και δραστηριοποιούνται στην πολιτική ή κατέχουν ανώτερες θέσεις σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Μολαταύτα πολλές γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μόνες μητέρες, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας. Το 2016 το ποσοστό γυναικείας απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε στο διαχρονικά υψηλότερο ποσοστό του 65,5 %, ωστόσο συνεχίζει να υφίσταται μεγάλη απόκλιση από το ποσοστό της ανδρικής απασχόλησης, που ανέρχεται σε 77 %. Δείτε περισσότερα στοιχεία εδώ

Σχόλια