Ο νέος Κανονισμός για το σήμα της ΕΕ και οι εφαρμοστικές αυτού διατάξεις

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά συνδιοργανώνει με το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Π. (Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 47, Πειραιάς), επιστημονική εκδήλωση με θέμα:
«Ο νέος Κανονισμός για το σήμα της ΕΕ και οι εφαρμοστικές αυτού διατάξεις - Βασικές τροποποιήσεις –  Οι αλλαγές που θα επέλθουν στην εθνική νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα μετά την εναρμόνιση με την Οδηγία 2015/2436»
Εισηγητές:
-Δημήτριος Μπότης, Αναπληρωτής Δ/ντής της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών Θεμάτων του EUIPΟ.
-Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος Πειραιά, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου