Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Εκπαιδευτικό προσωπικό για Μεταπτυχιακό Νομικής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέσεις Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για Προγράμματα Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18 μεταξύ των οποίων το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ποινική Δικαιοσύνη» (ελληνική γλώσσα). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 21 Ιουνίου 2016, στις 14.00. Για την προκήρυξη σε PDF, επιλέξτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...