Εκπαιδευτικό προσωπικό για Μεταπτυχιακό Νομικής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέσεις Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για Προγράμματα Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18 μεταξύ των οποίων το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ποινική Δικαιοσύνη» (ελληνική γλώσσα). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 21 Ιουνίου 2016, στις 14.00. Για την προκήρυξη σε PDF, επιλέξτε εδώ.

Σχόλια