Θέσεις Νομικών Συμβούλων σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση

H Danish Refugee Council (DRC) είναι ανθρωπιστική, μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση με δράση σε περισσότερες από 35 χώρες σε όλον τον κόσμο. Η DRC πρόσφατα άρχισε να δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή άμεσης βοήθειας και προστασίας στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, βασιζόμενη στα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και σε συντονισμό με την πολιτική της ελληνικής
κυβέρνησης. Η DRC αναζητά Νομικούς Συμβούλους Υποστήριξης με τόπους εργασίας την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 26 Ιουνίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχόλια