Θέσεις Δικηγόρων στους Γιατρούς του Κόσμου

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, για το έργο “Emergency support to assist most vulnerable migrants stranded in Greece” σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, θα υλοποιήσει 3 παράλληλες δράσεις στα πλαίσια του Ταμείου για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ενσωμάτωση (Τ.Α.Μ.Ε.) - Asylum, Migration and Integration Fund – Emergency Assistance of the DG Directorate General Migration and Home
Affairs. Στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος:
Προκηρύσσονται: Για τις (α) και (β) δομές φιλοξενίας: (α) Reception Centre for vulnerable migrants (60 spaces): Μεταξύ άλλων μία (1) θέση Δικηγόρου. (β) Reception Centre for unaccompanied minors (100 spaces): Μεταξύ άλλων δύο (2) θέσεις Δικηγόρων. Αιτήσεις έως την Πέμπτη 28/07/2016 και ώρα 17.00

Σχόλια