Εκπαιδευτικό προσωπικό για διδασκαλία Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, να υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη θέσεων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Οι επιστήμονες αυτοί θα αναλάβουν τη διδασκαλία μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αλλά και μαθημάτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε διάφορες γνωστικές περιοχές, μεταξύ των οποίων και το Δίκαιο.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών, Καρλόβασι, Σάμος, Τ.Κ. 83200, υπόψη κ. Α. Βαρσαμή. Εναλλακτικά, μπορούν να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dmath@math.aegean.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ώρες στην κ. Aγγελική Βαρσαμή, τηλ. 22730-82102. Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις με το, προς επιλογή, Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 θα συναφθούν, εφόσον διασφαλισθούν σχετικοί πόροι.

Σχόλια