Θέσεις διδασκόντων νομικά μαθήματα στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017 - 2018, στα αναγραφόμενα στο σχετικό πίνακα
μαθήματα, κατά έτος σπουδών και στις αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας. Αιτήσεις από την 13-03-2017 μέχρι και την 24-3-2017. Δείτε την Προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα εδώ

Σχόλια