Θέση διδάσκοντος διεθνές και ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

H Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “LLM in Transnational and European Commercial Law, Mediation, Arbitration and Energy Law” καλεί επιστήμονες, που πληρούν τους όρους του άρθρου 5
παρ. 1 του ν. 3685/2008, κατόχους διδακτορικού τίτλου και ειδικούς στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, με αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα, να εκδηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους για διδασκαλία του ακόλουθου μαθήματος επιλογής κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017, [υπό τις προϋποθέσεις υλοποίησης της λειτουργίας του ως άνω Π.Μ.Σ., της διεξαγωγής των αντίστοιχων μαθημάτων και της επιλογής τους], αποστέλλοντας στη διεύθυνση (infoseba@ihu.edu.gr) σχετικό βιογραφικό σημείωμα. Το γνωστικό αντικείμενο / μάθημα του Π.Μ.Σ. “LLM in Transnational and European Commercial Law, Mediation, Arbitration and Energy Law” για το εαρινό εξάμηνο είναι το ακόλουθο: · Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο (International and EU Tax Law) (16 ώρες διδασκαλίας). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα έως Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:30. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου