Ανακαλείται η Προκήρυξη για δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων του Υπ.Οικονομικών. Νέα προκήρυξη των θέσεων

Ανακαλεί ο Υπουργός Οικονομικών την προκήρυξη για την πλήρωση δύο θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για τη στελέχωση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και επαναπροκηρύσσει τις δύο θέσεις. Η πρώτη προκήρυξη είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2014 και όπως αναφέρεται στην απόφαση της νέας προκήρυξης, η διαδικασία πλήρωσης των δύο (2) θέσεων δυνάμει της προηγούμενης προκήρυξης του Υπουργείου Οικονομικών δεν ολοκληρώθηκε και έχουν ήδη παρέλθει δύο (2) έτη από την έκδοση της. Δείτε τη νέα προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr