Προκήρυξη Εξετάσεων Δικηγόρων: 12 Μαϊου η έναρξη

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2017 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, Παρασκευή 12.5.2017, Σάββατο 13.5.2017 και Κυριακή 14.5.2017. Όσοι  επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οφείλουν μέχρι τις 2.5.2017 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:
-Παρασκευή 12.5.2017 και ώρα 16.00-18.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική   Δικονομία
-Σάββατο  13.5.2017  και ώρες:
 i) 10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
 ii) 15.00-17.00: Εμπορικό Δίκαιο
-Κυριακή 14.5.2017 και ώρες:
i) 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία   και Διοικητική Δικονομία
ii) 15.00-17.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

Σχόλια