Δεκαεπτά (17) θέσεις πτυχιούχων Νομικής- εξωτερικών συνεργατών στη Νομική Θεσσαλονίκης

Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος κατόχους πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου Νομικής, υποψήφιους διδάκτορες ή διδάκτορες Νομικής
αναφορικά με: μέχρι δεκαεπτά (17) θέσεις εξωτερικών συνεργατών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για την προετοιμασία και την υποστήριξη της οργάνωσης και προβολής του 3 ου ετήσιου συνεδρίου των μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής με θέμα «Μορφές εξαιρετικού δικαίου (όπως κατάσταση ανάγκης, κατεπείγουσες περιστάσεις, αυτοδικία, ανωτέρα βία)». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ, στις 19-20 Μαΐου 2017. Η σύμβαση θα είναι 3μηνης διάρκειας (μέσα Φεβρουαρίου-μέσα Μαΐου) και θα αφορά την παροχή του προαναφερόμενου έργου σε γνωστικά αντικείμενα του Δικαίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από 9.1.2017 μέχρι 20.1.2017. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια