Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Προκήρυξη θέσεων διδασκόντων νομικών μαθημάτων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομίας

Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει θέσεις για το διορισμό διδακτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 και ανακοινώνει τον αναγκαίο αριθμό σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό - αναπληρωματικό), επιστημονικό και αστυνομικό, που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας σε Αθήνα και Βέροια, στο Τμήμα
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2016- 2017, τα αναγραφόμενα στην Προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα, με αποζημίωση που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας. Μεταξύ των διδασκόμενων μαθημάτων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα του Δικαίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Βέροια, τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 12-04-2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...