Τέσσερις (4) θέσεις πτυχιούχων Νομικής για διδασκαλία στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών) με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση. Για το Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, μεταξύ των άλλων, προκηρύσσονται τέσσερις (4) θέσεις για διδασκαλία του μαθήματος «Στοιχεία Συνταγματικού
– Διεθνούς Δικαίου» από 20 Φεβρουαρίου έως 31 Μαϊου 2017. Απαιτείται πτυχίο Τμήματος Νομικής Σχολής ΑΕΙ ή Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΑΕΙ. Αιτήσεις μέχρι 20 Μαϊου 2016. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια