Δύο (2) θέσεις Νομικών στην ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Reception/Relocation Scheme (Αρ.Σύμβασης GRC01/ 2016/0000000060/000) που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και θα υλοποιηθεί στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέρο, Κώ, Λέσβο, Σάμο και Χίο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να
αποστείλουν μέσω email στο arsisathina@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ» διευκρινίζοντας την «ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ» απασχόλησης, έως τις 25/3/2016. Στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για πέραν της μίας θέσης ή τοποθεσίας, επίσης να αναφερθούν.
Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Πληροφορίες: Αργυρώ Δημοπούλου Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880.
Ζητούνται δύο (2) Νομικοί, μία (1) θέση στην Αθήνα και μία (1) στη Θεσσαλονίκη.

Σχόλια