Ορισμός 400 δικηγόρων στις Επιτροπές Ενστάσεων του Κτηματολογίου

Νεώτερη Ενημέρωση: Το Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ ζητεί από τον ΔΣΑ τον ορισμό 200 Δικηγόρων ως προέδρων (100 τακτικών με ισάριθμους αναπληρωτές τους) και 200 Δικηγόρων ως μελών (100 τακτικών και 100 αναπληρωτών) για τις Επιτροπές Ενστάσεων των ΟΤΑ του Ν. Αττικής που είχαν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και στους οποίους έγινε ή επίκειται να πραγματοποιηθεί η ανάρτηση των προσωρινών
κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων. Λεπτομέρειες για τον ορισμό των Δικηγόρων καθώς και το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών στα συνημμένα αρχεία εδώ
Ο ΔΣΑ ανακοινώνει ότι όσοι Δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Επιτροπές Ενστάσεων, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους και δήλωση ενδιαφέροντος στην ειδική πλατφόρμα στο portal.olomeleia.gr μέχρι και τις 12  Ιουλίου 2016.
Την επομένη ημέρα, 13 Ιουλίου 2016 θα διενεργηθεί κλήρωση και ο σχετικός κατάλογος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ και θα αποσταλεί στο ΕΚΧΑ ΑΕ. (dsa.gr)

Σχόλια