Ιστορικές Δίκες: Αντιγόνη

Στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. διεξάγεται, υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής, σειρά Ανοιχτών Μαθημάτων για Ιστορικές Δίκες που σημάδεψαν την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της εποχής τους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 
Τα μαθήματα αυτά έχουν ως στόχο τη διαθεματική προσέγγιση του δικαιικού φαινόμενου μέσα από τη μελέτη συνταρακτικών δικών που έμειναν στην ιστορία. Διερευνάται και καταδεικνύεται η σύνδεση Δικαίου και Πολιτικής, η σημασία που έχει η αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος απονομής Δικαιοσύνης για την κοινωνική ευημερία και την προσωπική ευτυχία των ανθρώπων τόσο σε αρχαίες, όσο και σε σύγχρονες κοινωνίες.
Tην Παρασκευή 26 Μαϊου 2017, ώρα 19.00: «Αντιγόνη» στο Ωδείο Ρωμαϊκής Αγοράς (είσοδος από οδό Φιλίππου). Ομιλητές: Γιάννης Σταυρακάκης, καθ.ΑΠΘ και Ανδρέας Τάκης, επ.καθ.ΑΠΘ. Συντονισμός: Αρης Στυλιανού, επ.καθ.ΑΠΘ. Αναπαράσταση: Τίμος Παπαδόπουλος- Θεοδώρα Μπασδάρη. Δείτε την αφίσα της εκδήλωσης εδώ

Σχόλια