Μεταγωγή κρατουμένων για δικονομικούς λόγους: Εγκύκλιος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Εγκύκλιο (2/26-4-2017) με θέμα «Μεταγωγή κρατουμένων για δικονομικούς λόγους» απευθυνόμενη στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Περιφέρειας εξέδωσε ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, βάσει αναφοράς του Εισαγγελέα - Επόπτη στο Συγκρότημα Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού, «επισημαίνονται δυσλειτουργίες που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία μεταγωγής και επαναμεταγωγής κρατουμένων που παραγγέλλονται για δικονομικούς λόγους και δη για εξέτασή τους ως μαρτύρων στο δικαστήριο, που κλητεύονται μετά από αίτηση των κατηγορουμένων. Για άρση τους, επιβάλλεται, οι Εισαγγελείς που διέταξαν την μεταγωγή του κρατουμένου, προκειμένου να εμφανιστεί αυτός στο ακροατήριο του δικαστηρίου, να μεριμνούν, όπως υφίσταται άλλωστε και σχετική υποχρέωση από το άρθρο 75 ν. 2776/1929 «Σωφρονιστικός Κώδικας», για την ταχεία επαναμεταγωγή του αμέσως όταν εκλείψει ο λόγος της μεταγωγής. Για τούτο, ο Εισαγγελέας που διέταξε την μεταγωγή, θα πρέπει να αναζητήσει πληροφόρηση από την Εισαγγελική αρχή του δικαστηρίου στο οποίο εξετάστηκε ο κρατούμενος και από τους υπεύθυνους του Καταστήματος Κράτησης στο οποίο είχε μεταχθεί, συνεργαζόμενος και ενημερώνοντας τους τελευταίους γα την επαναμεταγωγή.
Συναφώς με το θέμα της κλήτευσης κρατουμένων ως μαρτύρων στο δικαστήριο μετά από αίτηση των κατηγορουμένων (άρθρ. 327 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ), θα πρέπει να ελέγχεται επισταμένως, το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης και η αναφορά σε αυτή ορισμένως του θέματος για το οποίο κυρίως θα εξεταστεί ο μάρτυρας, όροι απαραίτητοι για το παραδεκτό της αιτήσεως, η έλλειψη των οποίων θα πρέπει να οδηγεί στην απόρριψη της αιτήσεως κλήτευσης, χωρίς στην περίπτωση αυτή να γεννάται λόγος απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ), από παραβίαση υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου». Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr