Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (εγκύκλιος)

Με την Εγκύκλιο ΠΟΛ 1067/20-4-2017 της Ανεξ.Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχονται διευκρινίσεις ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας δεν επιβάλλεται στις κάτωθι περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ή/και πώλησης αγαθών, που ενδεχομένως περιλαμβάνονται σε λογαριασμούς που εκδίδονται από παρόχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας: (α) Πώληση, εγκατάσταση/απεγκατάσταση, μη επιστροφή τερματικού εξοπλισμού τελικού χρήστη. (β) Επίσκεψη συνεργείου/τεχνικών στο χώρο του τελικού χρήστη. (γ) Παροχή άλλων υπηρεσιών όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χώρος για τη φιλοξενία ιστοσελίδων κλπ. (δ) Κόστος ταχυδρομικών αποστολών τερματικού εξοπλισμού ή συμβολαίων και λοιπών εγγράφων προς τον τελικού χρήστη. (ε) Κόστος κατασκευής δικτύου για σύνδεση τελικού χρήστη στο δίκτυο σε περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη δικτύου. Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια