Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε (Εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με θέμα «Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε» εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Όπως αναφέρεται, με δεδομένη την σύγχυση που έχει δημιουργηθεί για το σχετικό με το θέμα αντικείμενο μετά και την έκδοση της ΠΟΛ με ΑΔΑ:7Υ95Η-ΕΒΩ και αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1084102/01-06-2016 και εξ’ αφορμής των πολλαπλών ερωτημάτων που τίθενται στην υπηρεσία σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, διευκρινίζεται ότι δεν είναι νοητή η μετατροπή εταιρείας χωρίς νομική προσωπικότητα, σε (άλλη) εταιρεία με νομική προσωπικότητα και επομένως δεν νοείται μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία αλλά ιδρύεται νέα εταιρεία. Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια