Δύο (2) θέσεις δικηγόρων για άσκηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

To Yπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσκαλεί τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο υπολειπόμενος χρόνος άσκησής τους είναι έξι (6) μήνες, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση μέχρι και την Τρίτη 14η Ιουλίου, είτε ηλεκτρονικά (hdrydaki@justice.gov.gr ή vrigopoulos@justice.gov.gr) είτε στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 - Αθήνα, Ισόγειο - Γραφείο 58) όπου θα διατίθεται η ίδια αίτηση σε έντυπη
μορφή. Επισημαίνεται ότι οι προς κάλυψη θέσεις ανέρχονται σε δυο (2). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις προς κάλυψη θέσεις, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στην Κεντρική Υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 - Αθήνα, 2ος όροφος Γραφείο 209). Στην εν λόγω διαδικασία μπορούν να παρευρεθούν όσοι από τους υποψήφιους επιθυμούν. H αίτηση εδώ 

Σχόλια