Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή

Ψηφίστηκε από τη Βουλή τις πρώτες πρωινές ώρες το δεύτερο πακέτο μέτρων με 230 «ναι», 63 «όχι» και 5 «παρών. Το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)» περιλαμβάνει αφενός το Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με εκτεταμένες αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει τη διεξαγωγή της πολιτικής δίκης και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και αφετέρου την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων. Δείτε το νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε με τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και την Κοινοτική Οδηγία εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...