Διαγραφή χρέους 92% από στεγαστικό δάνειο με δικαστική απόφαση

Σημαντική απόφαση διαγραφής χρέους εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Μεγάρων, «κουρεύοντας» οφειλή από στεγαστικό δάνειο πατέρα και γιου κατά 92% και 82% αντίστοιχα, βάσει του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ειδικότερα, το Ειρηνοδικείο Μεγάρων με Ειρηνοδίκη την Ελένη Ασπρογιάννη, αποδέχθηκε ότι οι,  αιτούντες αδυνατούν να καταβάλουν το συνολικό τίμημα (115.923,91 ευρώ) ο πρώτος και αντίστοιχο ποσό ως συνδικαιούχος, συν 19.260,83 ευρώ από καταναλωτικά δάνεια,
(συνολικά 125.917,74 ευρώ) ο δεύτερος. Ο πρώτος των αιτούντων δήλωσε ότι υποαπασχολείται περιοδικά σε καφετέρια και έχει εισόδημα κατά μέσο όρο 250 ευρώ το μήνα, ενώ ο ο δεύτερος είναι συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 770 ευρώ.
Το δικαστήριο έκρινε ότι «η οικονομική τους αυτή κατάσταση δεν είναι προσωρινή και οφείλεται στη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας την τρέχουσα περίοδο» και «δεν πιθανολογείται αύξηση των εισοδημάτων τους» καθώς ο χώρος της οικοδομής που εργάζονταν προηγουμένως και οι δύο περνά κρίση. Επιπλέον, ο γιος «δεν διαθέτει κάποια ιδιαίτερη μόρφωση ή προσόντα για να εξεύρει κάποια αξιόλογη εργασία με υπολογίσιμη αμοιβή», ενώ για τον συνταξιούχο πατέρα «είναι εξαιρετικά πιθανό στο μέλλον να μειωθούν περαιτέρω τα εισοδήματά του». Κατόπιν του σκεπτικού αυτού το δικαστήριο αποφάσισε:
- Ο γιος για 5 χρόνια θα καταβάλει 50 ευρώ μηνιαίως και μετά την πενταετία θα καταβάλλει για 15 έτη 100,80 ευρώ μηνιαίως. Συνολικά θα καταβάλλει 21.144 ευρώ. «Κούρεμα» της αρχικής οφειλής κατά 82%.
- Ο πατέρας για 5 χρόνια θα καταβάλλει 50 ευρώ μηνιαίως και μετά την πενταετία θα καταβάλλει για 15 έτη 43,20 ευρώ μηνιαίως. Συνολικά θα καταβάλλει 10.776 ευρώ. «Κούρεμα» της αρχικής οφειλής κατά 92%. Δικηγόρος των δύο αιτούντων ήταν ο κ. Ελευθέριος Λαγός. (tvxs.gr)

Σχόλια